Поверителност на данните

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА „ОКЕАНИЯ ТУРС“ ЕООД
 
„ОКЕАНИЯ ТУРС” ЕООД поема ангажимент да защитава личните данни на всички свои клиенти, като за целта разработва и предлага на вниманието Ви настоящите правила, наречени Политика за поверителност на личните данни на клиентите на „ОКЕАНИЯ ТУРС“ ЕООД, съдържащи подробна информация относно обработваните от нас лични данни, които сте длъжни да ни предоставяте, във връзка и за целите на изпълнението на предлаганите от нас услуги в сферата на туризма, вкл. при подписване на съответните двустранни договори с нас, при попълване на заявление / резервация за туристическа услуга, при получаване на оферта за такава или в случаите, когато ни изпращане ел.писмо на обявения от нас ел.адрес: [email protected] или такова на адреса ни на управление: гр.София, ул.“Орфано“ № 3.
 
I.  ПРАВИЛА – СЪДЪРЖАНИЕ
1/. За да изпълняваме услугите, предмет на дейността на дружеството, и за да осъществим връзка с Вас по повод Ваше заявление или искане за предоставяне на туристическа услуга или оферта, с цел да сме Ви полезни и да се обвържем със съответния договор помежду си, дружеството има нужда от определени и минимално изискуеми Ваши лични данни: три имена, телефон за връзка, ел.адрес за контакт. При сключване на договор за туристическа услуга/ записване за туристическо пътуване/услуга ще се нуждаем и от пълните Ви данни по лична карта/паспорт, ЕГН и други индивидуализиращи даннни, в зависимост от исканата от Вас услуга.
Предоставянето на горните данни е Ваше задължение, след запознаване и приемане на настоящите Правила и евентуално – след подписване на договор, към който е приложена изрична декларация, издадена съгласно настоящите Правила, тъй като в противен случай, без да разполагаме с тези данни, не бихме могли да осъществим съответната туристическа услуга.
2/. Достъп до Вашите лични данни могат да имат:
- служителите на Дружеството, които участват в организиране на туристическо пътуване/услуга.
– други дружества или лица, които участват в организиране туристическо пътуване/услуга, в това число, но не само: хотели /в случаите на избрано хотелско настаняване/, превозвачи /в случаите избран организиран транспорт/и евентуално други лица, когато това е необходимо за осъществяване на избраната от Вас възложена ни услуга.
При организиране на туристическо пътуване/услуга ние можем да прехвърлим Вашите лични данни /включително чрез електронно предаване/ на трети лица, които са разположени в държави, които нямат законодателство за защита на данните, еквивалентно на това в Европейския съюз, ако Вашата заявка за туристическо пътуване/услуга е за съответната държава и Вие се съгласявате с подобно прехвърляне.
3/. Вие се съгласявате, че наш служител/сътрудник ще се свърже с Вас, когато това е нужно за организиране на туристическо пътуване/услуга, към които сте проявили интерес.
4/. При обвързването ни с договор за туристическа услуга, Вие ще следва да декларирате изричното си съгласие да обработваме личните Ви данни, във връзка и с целта на услугата, и съхраняваме същите  в период от една година – на хартиен носител и в период от три години – на електронен носител, считано от осъществяване на туристическото пътуване. Всички лични данни ще бъдат съхранявани в облачната услуга на Microsoft 365, която осигурява защита, поверителност и съхранение на данните на територията на Европа, включително и архивиране на системата. При липса на съгласие относно възможността да съхраняваме в посочения 3-годишен период личните Ви данни, дружеството ще съхранява последните до приключване на пътуването, за което са ни предоставени.
5/. Във всеки един момент от горепосочените срокове, имате право едностранно да оттеглите съгласието си писмено – с писмо на ел.адрес:  [email protected] или на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.“Орфано“ № 3.
6/. В случай, че за целите на възложената ни туристическа услуга, следва да предоставите и ни предоставите лични данни на трети лица /членове на семействата Ви или други лица, пътуващи с Вас/, ние  приемаме, че тези трети лица са Ви предоставили предварително разрешението си за това, като за дружеството възникват идентични права да събира, обработва и прехвърля личните данни на третите лица като правата по отношение на Вашите лични данни.

II. ПРАВА, ВКЛЮЧЕНИ В ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 7/. Правото на защита на личните данни е предмет на уредба в Закона за защита на личните данни и  приложимия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Правото на защита на личните данни влючва следното:
1. Право по всяко време да изисквате информация и достъп до обработваните Ваши лични данни, както и при наличие на съответните нормативни основания - да поискате коригиране или изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработването им, вкл. и да направите възражение срещу обработването.
2. Право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни, когато това е основанието на което се обработват, по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди това.
3. Право жалба до надзорен орган, когато считате, че има извършено нарушение на правилата на обработване на Вашите данни.
8/. Ако искате да промените някои от личните си данни или имате други въпроси във връзка с обработката на личните си данни, моля да изпратите заявката си писмено на следния ел.адрес: [email protected] или на адреса на управление на дружеството: гр.София, ул.“Орфано“ № 3.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
9/. Посещенията и ползването от Ваша страна на интернет сайта на дружеството не изисква регистрация и не запазва по никакъв начин потребителски данни, освен когато се абонирате за нашите нови оферти.  Информацията относно абонамента не се споделя с трети лица. Комуникацията се криптира и данните се предават по защитена връзка осигуряваща високо ниво на сигурност.
Правилата са актуални към 02.05.2019 г.
Дестинации
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах